Kroppen

Obligatorisk!

Alle delene i kroppen lever. Musklene trekker seg sammen, nervene sender beskjeder, hjertet pumper blod, og lungene tar opp oksygen fra lufta og gir det videre til blodet. Ja, selv i skjelettet, i knoklene, er det levende celler som på kort varsel kan trå til og reparere en brist eller et brudd.

Læreboken Gym har et eget kapittel om kroppen. Det samme stoffet finner du i Gymnos i kapittel 3, 4 og 5.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.12.2017

© Cappelen Damm AS