Cappelen Damm videregående har to læreverk i kroppsøving

Gymnos 2012

Gymnos og Gym er tilpasset læreplan gjeldende fra skoleåret 2012/2013.

 

 

Gymnos - utgave 2012

Forfattere: Asbjørn Gjerset, Kjell Haugen, Per Holmstad, Ragnhild Lied, Espen Tønnessen, Astri Andresen

Læreverket Gymnos er et praktisk hjelpemiddel for lærer og elev. Boka er inndelt i vg1, vg2 og vg3 etter kompetansemålene i læreplanen. Læreboka presenterer et mangfoldig utvalg treningsplaner, øvelser og utfordringer. Alt teoristoff er oppdatert, og til hvert kapittel er det et sett med oppgaver og sammendrag.

Teksten er differensiert ved at viktig stoff og ekstrastoff er plassert i egne rammer. Den ryddige strukturen og den pedagogiske framstillingen er videreført i denne nye utgaven.

Til læreboka er det et tilhørende elevnettsted som bl.a. inneholder en digital treningsplanlegger, fagartikler og interaktive oppgaver. Et eget ressurshefte for læreren med forslag til timeopplegg og et eget lærernettsted hjelper deg med planleggingen og utføringen av kroppsøvingstimene.

  • Tilpasset læreplan gjeldende fra skoleåret 2012/2013
  • Lærebok med teori, treningsmetoder, øvelser og oppgaver
  • Gratis elevnettsted med interaktive oppgaver, treningsplanlegger med video av alle øvelsene fra læreboka
  • Lærernettsted og et eget lærerhefte med undervisningsmateriell
  • Lydbok (gratis)

 

Gym - utgave 2013  

Gym - ny utgave

Forfattere: Asbjørn Gjerset, Kjell Haugen, Per Holmstad, Ragnhild Lied, Astri Andresen, Arne Gjulem

Med tydelig struktur og redusert tekstmengde gjør Gym kroppsøvingsfaget mer motiverende for elevene. Boka gir gode muligheter for tilpasning til ulike elevgruppers evner og interesser og egner seg godt på yrkesfag. Boka er inndelt i vg1, vg2 og vg3 etter kompetansemålene i læreplanen.

Stoffet presenteres på en strukturert måte under overskriftene Hva...? og Hvordan...? Teksten er tydelig differensiert ved at teorien oppsummeres underveis i egne faktarammer. Hvert kapittel avsluttes med oppgaver.

  • Tilpasset ny læreplan gjeldende fra skoleåret 2012/2013
  • Lærebok med teori, øvelser og oppgaver
  • Arbeidsbok med flere oppgaver
  • Gratis nettsted med interaktive oppgaver, treningsplanlegger med video av alle øvelsene fra læreboka
  • Lærernettsted og lærerhefte med undervisningsmateriell
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 11.10.2017

© Cappelen Damm AS