Om forfatterne

Asbjørn Gjerset

Tidligere ansatt som førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole der han underviste og forsket innen orientering og treningslære. Har vært instituttleder for idrettslige og biologiske fag i flere år. Tidligere landslagstrener i orientering.

Kjell Haugen

Har arbeidet som lærer, først ved Norges Idrettshøgskole med spesialkompetanse innenfor svømming og livredning, siden i grunnskolen og de siste årene i den videregående skolen.
Arbeidet en tid som veileder på deltidsstudiet i friluftsliv ved Norges Idrettshøgskole/ OPUS. Han er også knyttet til Norges Livredningsselskap som kursholder og instruktør.


Per Holmstad

Lektor i idrettsfag/kroppsøving med utdanning fra Norges Idrettshøgskole. Ansatt ved Lena videregående skole siden 1983. Har i de senere år kombinert undervisningsstillingen i idrettsfag og kroppsøving med rollen som fagkoordinator/seksjonsleder. Egen idrettslig konkurranseerfaring innenfor fotball og håndball. Trener IV-kompetanse i håndball.

Espen Tønnessen

Arbeider i dag som Fagsjef for trening i Olympiatoppen. Espen har utdannet seg ved Norges idrettshøgskole, og har doktorgrad innenfor treningslære. I perioden 1991-2001 var han juniorlandslagstrener i friidrett. I tillegg har han undervist i treningslære og friidrett ved Norges idrettshøgskole og andre høgskoler og universiteter de siste 15 årene.

Astri Andresen

Tidligere universitetslektor på Norges idrettshøgskole. Ansatt på Seksjon for Kroppsøving og pedagogikk med fagområdene i Praktisk pedagogisk utdanning og Faglærerutdanning.

Ragnhild Lied

Nestleder i utdanningsforbundet siden 2010. Har vært sentralstyremedlem og leder for seksjon videregående i Utdanningdforbunder siden 2002. Arbeidet som lærer i realfag og idrettsfag på Stranda vgs.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.10.2012

© Cappelen Damm AS