LÆRERNETTSTED

Gymnos - ny utgave 2012

Les mer om kurs i venstremenyen.

Gymnos (2012) og Gym (2013) er skrevet til justert læreplan fra 2012. Gymnos og Gymbestår av grunnbøker, arbeidsbøker, treningsplanlegger og nettressurs for elever og lærere.

Gymnos og Gym lærebøker foreligger i to ulike digitale varianter.

I brettboka.no møter elevene en og en bokside med lærestoff presentert på skjermen. Disse sidene samsvarer med boksidene fra papirboka. Elevene møter alltid det samme bildet på skjermen og blar mellom disse sidene.

I unibok.no er lærestoffet presentert som en nettside, med tekst og foto/figurer rullende nedover. Elevene får innholdet tilpasset den skjermstørrelsen de bruker.

Notater, lyd og ulike verktøy er i begge variantene.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.12.2017

© Cappelen Damm AS