Læreplan og vurdering

På denne siden finner du informasjon om læreplan og vurdering i kroppsøving.

Regjeringen.no 26.06.2018 Fastsatte kjerneelementer i Kroppsøving:

- Bevegelse og kroppslig læring

- Deltakelse og samspill i bevegelsesaktiviteter

- Uteaktiviteter og naturferdsel

«Endring: Faget skal legge mer vekt på ulike bevegelsesaktiviteter, lek og øving og mindre idrettsrettet. Faget skal motivere elevene til en aktiv livsstil og bidra til god helse. Elevene skal oppleve et mer variert fag, der de utforsker egen identitet og selvbilde, reflekterer og tenker kritisk om sammenhengene mellom bevegelse, kropp, trening og helse.»

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.08.2018

© Cappelen Damm AS