Årsplaner

Obligatorisk!

Her finner du eksempler på årsplaner for kroppsøvingsfaget. 


Disse planene tar utgangspunkt i læreplanen, som det viktigste styringsdokumentet for faget. Videre er det vist til læreverkene Gymnos og Gym (lærebok og arbeidsbok) som et hjelpemiddel i arbeidet med målene for faget.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.12.2017

© Cappelen Damm AS