Lagspill - tekstoppgave

Ta utgangspunkt i to lagspill du har kjennskap til.

Oppgave

  1. Forklar hva du mener er viktig å trene på når du skal delta i de to lagspillene.
  2. Nevn fem regler i hvert av de to lagspillene.
  3. Gi eksempler på varianter av de to lagspillene.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.03.2006

© Cappelen Damm AS