Friluftsliv

Friluftsliv gir deg rett til å ferdes fritt i utmark. Utmark er alt som ikke er dyrket mark. I innmark kan du ferdes bare i tida 15. oktober til 30. april når marka er frossen eller snølagt.

Getty Images

Friluftsloven gir også alle rett til å samle bær og sopp i utmark.

  • - Vern skogen og plantelivet
  • - Lukk grind
  • - Vær oppmerksom på skogbrannfaren
  • - Følg reglene for telting

 

 

 

Nettressurser

Den Norske Turistforening

http://www.turistforeningen.no/

Fjellevettreglene

http://www.turistforeningen.no/article.php?ar_id=6451&fo_id=3185

Turistforeningen.no

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 19.12.2017

© Cappelen Damm AS