Endret læreplan i kroppsøving gjeldende fra 1. august 2012

Nettressurser

Læreplan 2012

http://www.udir.no/kl06/KRO1-03/

Siste nytt

Kroppsøvingskurs på Lanzarote 2017

Svømmedyktighet

Justerte kompetansemål for svømming i læreplanen i kroppsøvingsfaget.

Les mer

Forbudt med steroider

Vil heller lukte vondt enn å dusje sammen med andre

Trening kan hindre frafall i skolenCappelen Damm

Sist oppdatert: 20.11.2012

© Cappelen Damm AS