Nye utgaver av Gymnos og Gym 2009 - på lager

Gymnos - nå tilpasset utlånsordningen

Gymnos 2009

Læreverket Gymnos er et praktisk hjelpemiddel for lærer og elev. Læreboka presenterer et mangfoldig utvalg treningsplaner, øvelser og utfordringer.

  • Alt teoristoff er oppdatert, og til hvert kapittel er det nå et sett med oppgaver.

Teksten er differensiert ved at viktig stoff og ekstrastoff er plassert i egne rammer. Den ryddige strukturen og den pedagogiske framstillingen er videreført i denne utgaven.

  • Til læreboka er det en supplerende arbeidsbok med varierte oppgaver til utfylling.
  • Det er også et tilhørende fagnettsted som bl.a. inneholder en digital treningsplanlegger, fagartikler og interaktive oppgaver.
  • Et nytt ressurshefte for læreren og eget lærernettsted hjelper deg med planleggingen og utføringen av kroppsøvingstimene.

Gym - ryddig struktur og flere øvelser

 

Gym 2009

Med stort format og redusert tekstmengde vil Gym gjøre kroppsøvingsfaget mer motiverende for elevene. Boka gir gode muligheter for tilpasning til ulike elevgruppers evner og interesser og egner seg godt på yrkesfag.

  • Alt stoff er faglig oppdatert, og det er lagt inn flere varierte oppgaver til hvert kapittel. Emnene presenteres nå over to sider under overskriftene Hva  ...? og Hvordan ...? Først i boka er det en sammenhengende framstilling av hvordan kroppen er bygd opp og fungerer.

 

  • En arbeidsbok med varierte repetisjonsoppgaver til utfylling supplerer læreboka.
  • Det er også et tilhørende fagnettsted som bl.a. inneholder interaktive oppgaver, en digital treningsplanlegger og fagartikler.
  • Et nytt ressurshefte for læreren og lærernettsted gjør planleggingen og gjennomføringen av kroppsøvingstimene enklere.

Siste nytt

Kroppsøvingskurs på Lanzarote 2017

Svømmedyktighet

Justerte kompetansemål for svømming i læreplanen i kroppsøvingsfaget.

Les mer

Forbudt med steroider

Vil heller lukte vondt enn å dusje sammen med andre

Trening kan hindre frafall i skolenCappelen Damm

Sist oppdatert: 19.05.2009

© Cappelen Damm AS