Skolen kan få fart på elevene

4. september 2008

Forskning.no
Når norske elever begynner på ungdomsskolen, går den fysiske aktiviteten merkbart ned. Forsker Ellen Haug mener skolen kan bøte på dette.

En betydelig andel norske barn og ungdommer er fysisk aktive i mindre enn 60 minutter daglig. Andelen som er aktive synker med økende alder, og jenter er mindre aktive enn jevnaldrende gutter. 

Nettressurser

Les hele artikkelen på forskning.no

http://www.forskning.no/artikler/2008/september/192165

Siste nytt

Kroppsøvingskurs på Lanzarote 2017

Svømmedyktighet

Justerte kompetansemål for svømming i læreplanen i kroppsøvingsfaget.

Les mer

Forbudt med steroider

Vil heller lukte vondt enn å dusje sammen med andre

Trening kan hindre frafall i skolenCappelen Damm

Sist oppdatert: 02.10.2008

© Cappelen Damm AS