Parkour

Av: Morten Corneliussen Rustad

Getty Images

Parkour er en ypperlig aktivitet å inkludere i kroppsøvingsundervisningen. Det er en spennende og forholdsvis ny type aktivitet som de færreste av elevene har vært innom, men som de fleste har hørt om eller sett gjennom tv, reklamer, spill, internett, film eller venner. Elevenes utgangspunkt er på det samme nivået, og det kan da være lettere for dem å delta, samtidig som aktiviteten retter seg mot ungdomsmiljøet. Parkour legger opp til et miljø hvor alle kan delta og finne utfordringer på sitt nivå, hvor målet ikke er å vinne eller være best, men å finne nye løsninger for å forsere ulike hindre, utvikle teknikk i klatring, balanse, hopp, løp og akrobatikk, samt å ha det gøy!

HISTORIE

«Grunnleggeren» av denne aktivitetsformen heter David Belle. Bakgrunnen til at parkour ble til på 1980-tallet er at det var inaktivitet blant folk, og en ville gi folk et alternativt idrettstilbud. Parkour har frie rammer, en bruker de fasilitetene en finner, og fokuset er LEK. Militæret i Frankrike har brukt denne aktivitetsformen i sin trening i lang tid.

Ordet parkour stammer fra det franske ordet for hinderløype og kalles også «l’art du déplacement» – «kunsten å bevege seg», hvor en bruker alle de grunnleggende beve- gelsene: hoppe, løpe, krabbe, klatre, rulle. En bruker nærmiljøet, elementer fra bybildet og den ekte naturen.

Sebastian Foucan (han som hadde introscenen til James Bond Casino Royale-filmen) var med David Belle fra starten, men utviklet senere «free running». Dette er en mer kreativ form for parkour, hvor bevegelsene skal se mer elegante ut. Her er det mer fokus på det estetiske med å være i bevegelse – ikke bare hvor effektivt det er å komme seg frem, men en legger inn saltoer og andre triks på veien.

Parkour er en aktivitet som sprer seg mer og mer blant dagens ungdom.

Getty Images

Den legger vekt på lek, aktivitet og selvbestemmelse, og er en spennende form for trening som kan se spektakulær ut. Parkour er ikke en konkurranseidrett, men kan minne om turnøvelser, med unntak av at målet er å konkurrere med seg selv og komme seg fra A til B på den mest effektive måten, uansett hvilke hindre en møter på. Målet er kreativitet og å finne nye, effektive bevegelsesløsninger i ulike elementer. Fokuset er veien og ikke målet – prosessorientert trening. Det er også stort fokus på grunntrening, kosthold og sikkerhet i aktiviteten, og en trenger bare et par joggesko og gode klær for å komme i gang.

Det blir hele tiden startet opp flere grupper rundt omkring i byer og tettsteder over hele verden, som «Urban Free Flow» og «Streetmovement». Disse gruppene utvikler aktiviteten med opptredener, treninger, kurs, reklame  og filminnspillinger  og bygging av aktivitetsanlegg. Også i Norge starter det stadig opp flere grupper som ofte har treninger flere ganger i uka. Her kan en bare møte opp, lære og ha det gøy (for eksempel er det samlinger i Frognerparken hver lørdag kl. 14 ved monolitten – se www.parkour.no). En trenger selvfølgelig ikke være med i en etablert gruppe, men heller utøve aktiviteten på egen hånd eller sammen med venner i hagen, skogen, parken, byen eller der en kan finne et element å forsere.

 

Getty Images

FILOSOFI I PARKOUR OG FREE RUNNING

•   En bruker hele kroppen,  og en må ikke være supergymnast for å begynne. Aktiviteten kan lett tilpasses til alle nivåer og passer for dem som liker å være i bevegelse og trene for sin egen velvære og glede.

•    Naturlig trening som grunntrening utøves sammen med turn- og akrobatikkøvelser, styrke- og koordinasjonstrening.

•   Det er personlig  konkurranse  for å utvikle seg selv og sine ferdigheter som er målet, og ikke sammenligning med andre – veien er målet.

•   Fellesskapet  er viktig. En skal dele erfaringer, hjelpe og inkludere andre i aktiviteten.

•   En skal bruke, men ha respekt for nærmiljøet og passe på at en ikke ødelegger bygninger, trær, rekkverk og lignende.

•   Det er ikke noe som er godt eller dårlig, riktig eller galt, men det viktige er hva en lærer gjennom erfaringene fra treningen.

•    Gå din egen vei – finn dine egne løsninger og ikke bare følg andre når du har mestret de grunnleggende teknikkene.

•   Lek med  elementer, men begynn med de små og gå videre til større elementer og hopp i en naturlig progresjon. Hold på med øvelser til du føler at de flyter av seg selv uten at de stopper opp verken i starten eller slutten av øvelsen. Hold deg på ditt nivå og det du føler deg trygg på!

 

Getty Images

BRUK AV PARKOUR I KROPPSØVINGSUNDERVISNINGEN

Parkour er meget lett å inkludere i kroppsøvingsundervisningen. En trenger ikke annet utstyr enn et par joggesko og gode klær, og en kan utøve aktiviteten praktisk talt overalt! Det er en spennende form for trening, der fokuset ikke er på konkurranse, men egenutvikling, og elevene opplever meget raskt utvikling og mestring på sitt nivå. I parkour er det ingenting som er riktig eller galt, men øvelsene bygger på turnteknikker. Aktiviteten krever heller ikke mye forkunnskap av læreren, da målet er at elevene selv skal være kreative og finne sine egne bevegelsesmønstre. Det er selvfølgelig en fordel om læreren kan vise grunnleggende øvelser og sikre elevene i mer krevende øvelser som saltoer og hopp.

Parkour er en sammensatt aktivitet hvor både utholdenhet, styrke, bevegelighet, teknikk, koordinasjon, hurtighet og spenst er viktige faktorer. En kan tilpasse aktiviteten til læreplanen som en individuell idrett, eller inkludere den som en treningsform innenfor grunntreningsformene som nevnt ovenfor.

 

1   I stedet for å løpe en hurtig langkjøringsøkt/naturlig intervall, kan en for eksempel legge inn at en hele tiden skal finne hindre på veien/runden og forsere disse (flow). Dette kan gjøres i grupper individuelt med/uten pulsklokke.

Getty Images

2   I styrke/spenst/hurtighet kan en øve på mer spesifikke parkourøvelser hvor en hele tiden bruker kroppen som belastning og gjentar øvelsene slik at det blir en muskulær utholdenhetsøkt,  eller velge øvelser med mer belastning. En kan dele opp øvelsen slik at en trener mer på den delen som går på styrke i armer, bein og overkropp (pushups, hangups, hopp/ landing, krabbing osv. i parkourøvelser).

3   Koordinasjon/teknikk trenes når en øver på og gjentar de spesifikke teknikkøvelsene innenfor parkour/free running og utfordrer seg selv, gjerne med sikring.

Tips til ulike parkour-øvelser finner du i vedlegget - Gymnos Tema om Parkour.

Nettressurser

Parkour og Freerunning i Oslo

http://www.youtube.com/watch?v=7wT7dtxjzVQ

Aftenposten NTB Scanpix

Forum for parkour i Norge

www.parkour.no

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 11.06.2012

© Cappelen Damm AS