LÆRERNETTSTED

Gymnos - ny utgave 2012

Les mer om kurs i venstremenyen.

Justert læreplan fra 2012 finner du i Vedlegg i høyremenyen eller i lenke til Udir.no nedenfor.

Nye utgaver av Gymnos (2012) og Gym (2013) er skrevet til justert læreplan fra 2012. Gymnos og Gym består av grunnbøker, arbeidsbøker, treningsplanlegger og nettressurs for elever og lærere.

Endringer i Gymnos og Gym som følge av endringer i læreplanen

  • Mer fokus på å utvikle egen kropp og ivareta egen helse, på alle tre trinn
  • Nyskrevet kapittel til nytt kompetansemål på vg2: "Grunnleggende prinsipper for trening av utholdenhet, styrke og bevegelighet"
  • "Idrettsskader" og "Arbeidsteknikker og arbeidsstillinger" er som i læreplanen flyttet til vg2
  • Flere øvinger til forebygging av skader og belastningslidelser
  • "Fair play" er tydeligere med under "Idrettsaktiviteter"
  • Friluftsliv: emnet "mat i naturen" er tatt ut av læreplanen, nytt som har kommet inn er bl.a. "andre måter å orientere seg på"
  • Ny bevegelsesaktivitet i denne utgaven er Parkour

Gratis tilleggsressurser

  • Gymnos lærebok (2012) som lydbok
  • Treningsplanlegger for pc og nettbrett

Nettressurser

Læreplan Utdanningsdirektoratet

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 09.01.2017

© Cappelen Damm AS