Læreplan og vurdering

Endret læreplan i kroppsøving gjeldende fra 1. august 2012 foreligger. På denne siden finner du lenker og informasjon om læreplan og vurdering i kroppsøving.

KRO1004 Kroppsøving Vg1

KRO1004 Kroppsøving Vg2

KRO1005 Kroppsøving Vg3

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 15.09.2016

© Cappelen Damm AS