Årsplaner

Her finner du eksempler på årsplaner for kroppsøvingsfaget.

Disse planene tar utgangspunkt i læreplanen, som det viktigste styringsdokumentet for faget. Videre er det vist til læreverkene Gymnos og Gym (lærebok og arbeidsbok) som et hjelpemiddel i arbeidet med målene for faget.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 11.05.2012

© Cappelen Damm AS