Dans

I skolen sier vi at dans er bevegelse til musikk, bestemt av elever og lærer. Musikk kan både motivere og være førende for dansens innhold og uttrykk. Vi kan velge musikk etter tempo: sakte, middels eller raskt. Musikkens karakter kan også være bestemmende for valg. Av en bok kan du ikke lære å danse. Det er best å ha noen til å vise og forklare. Men vi kan trene på å koble musikkens tempo og dansens grunnelementer. Stillinger i ro er ofte en del av en dans, men enkelt kan grunnelementene samles i tre grupper med forflytninger som finnes i all dans: 1. trinn og forflytninger, 2. hink og hopp og 3. vendinger.

Getty Images
1. Trinn og forflytninger
2. Hink og hopp
3. Vendinger
Gåsteg
Løpesteg
Sammenbindende steg:
   Valsesteg
   Byttomfotsteg
Satse og lande på begge bein
Satse og lande på samme bein
Satse på et bein, lande på det andre
Gåsteg, vending, 2 gåsteg
Gåsteg, vending, 4 gåsteg
Spinn
Piruetter

Nettressurser

Side som beskriver mange ulike danser

http://ans.hsh.no/lu/kr_oving/dans/oversyn-video.asp

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.10.2012

© Cappelen Damm AS